องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 ม.ค. 2567 ]8
2 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 ม.ค. 2567 ]5
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]21
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]8
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]32
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2566 ]31
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]21
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]23
9 ประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2566 ]86
10 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]34
11 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]38
12 จดหมายข่าวติดตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]40
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]30
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]61
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]56
16 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]59
17 คัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Anitigen Test Kit ในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา [ 15 พ.ย. 2565 ]39
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]67
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]59
20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]79
 
หน้า 1|2|3|4