องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]39
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]38
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]44
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]67
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]80
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]90
7 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]73
8 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 7 ม.ค. 2565 ]59
9 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]56
10 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 1 ต.ค. 2564 ]60
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]48
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]62
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]178
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน [ 23 ส.ค. 2564 ]146
15 ประกาศการหยุดปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว [ 16 ส.ค. 2564 ]182
16 ประกาศปิดสำนักงาน อบต.ห้วยโจดเป็นการชั่วคราว [ 16 ส.ค. 2564 ]146
17 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 เมษายน 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]156
18 การรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 3 พ.ค. 2564 ]118
19 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 เม.ย. 2564 ]165
20 การมีส่วนร่วมของผู้บริการในการในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 เม.ย. 2564 ]149
 
หน้า 1|2|3