องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 
   

ออนไลน์          1   คน
วันนี้                 18    คน
สัปดาห์นี้           18    คน
เดือนนี้              65    คน
ปีนี้                   3090   คน
ทั้งหมด             22355    คน
เริ่มใช่งาน 10 เมษายน 2564


  การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอา...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การผูกผ้าและการจับจีบ...
  โครงการปฐมนิเทศ ประจำปี พุ.ศ.๒๕๖๖
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลห้วยโจดเป็นอย่างไร
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง