องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 
   


ออนไลน์          1   คน
วันนี้                 1    คน
สัปดาห์นี้           2    คน
เดือนนี้              257    คน
ปีนี้                   3224   คน
ทั้งหมด             3224    คน
เริ่มใช่งาน 10 เมษายน 2564


  โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน...
  โครงการคลองสวย น้ำใส
  โครงการอบต.ห้วยโจดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร ...
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลห้วยโจดเป็นอย่างไร
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง