องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 
   


ออนไลน์          3   คน
วันนี้                 27    คน
สัปดาห์นี้           85    คน
เดือนนี้              1534    คน
ปีนี้                   9240   คน
ทั้งหมด             13802    คน
เริ่มใช่งาน 10 เมษายน 2564


  โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สร้างจิตสดใส ร่างกายแ...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานข...
  กิจกรรมทำความสะอาดวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใ...
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลห้วยโจดเป็นอย่างไร
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง