องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 
   


ออนไลน์          3   คน
วันนี้                 7    คน
สัปดาห์นี้           49    คน
เดือนนี้              220    คน
ปีนี้                   999   คน
ทั้งหมด             999    คน
เริ่มใช่งาน 10 เมษายน 2564


  โครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคลองยาง เน...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2...
  โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวา...
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลห้วยโจดเป็นอย่างไร
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง