"ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2560

Download _1560219838.pdf

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

Download _1561627409.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

Download _1564544917.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

Download _1564987561.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

Download _1572254546.docx


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา