"ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม

Download _1507527473.docx

ประกาศแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560)

Download _1511235341.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (M๖๐๑๑๐๐๔๑๙๖๙) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download _1511255650.pdf

ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น (LPA) ปี 2559

Download _1528080531.pdf

ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น (LPA) ปี 2560

Download _1528080805.pdf


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา