"ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

Download _1528081079.pdf

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2559

Download _1528184123.pdf

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560

Download _1528187931.pdf

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2560

Download _1528190444.pdf

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2560

Download _1528205445.pdf


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา