"ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

Download _1583984856.docx

งบการเงินปีงบประมาณ 2562

Download _1584074965.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเวือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

Download _1584593210.docx

ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2562

Download _1594787399.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลว.25 ก.ย.2563

Download _1601347609.pdf


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา