"ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2560

Download _1528208327.pdf

ประกาศการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561

Download _1528531374.docx

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ไม่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) 12 ต.ค.2561

(ไม่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา